DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

W ramach działalności wydawniczej zajmujemy się przygotowywaniem, opracowywaniem, a
następnie wydrukowaniem publikacji – książek, broszur, folderów, map, gazet, czasopism itp.

Jeśli chcesz wydać własną publikację – tomik poezji, opowiadania lub inną, służymy kompleksową
pomocą na każdym etapie. Zajmiemy się przygotowaniem książek do druku, zaczynając od
redakcji, przez skład komputerowy i opracowanie graficzne. Publikację drukujemy w dowolnym
nakładzie, dobierając najbardziej optymalną cenowo dla danej pozycji technikę druku.

drukpol