Prepress

Prepres czyli przygotowanie plików do druku.
Specjalnością naszej pracowni DTP jest projektowanie graficzne, skład i łamanie tekstów.
Wykonujemy projekty graficzne i skład ulotek, papierów firmowych, teczek, folderów, katalogów, broszur, książek, wizytówek, plakatów, kalendarzy, pocztówek, zaproszeń i wielu innych.

Zakres czynności:

 • kopiowanie do komputera materiałów tekstowych i graficznych z wymiennych nośników
  danych, internetu i innych,
 • wprowadzanie tekstu do komputera z zeskanowanych materiałów,
 • przepisanie tekstu na komputerze,
 • skanowanie zdjęć, wydruków i innych płaskich materiałów,
 • opracowywanie elementów graficznych poprzez retusz, poprawienie kolorów, jasności i
  kontrastu, kadrowanie, skalowanie, zapisanie w odpowiednim formacie i rozdzielczości,
  nadanie odpowiedniego profilu koloru itp.
 • tworzenie elementów graficznych: ilustracje, loga, znaki firmowe, tła, cienie, ozdobne
  napisy, kody kreskowe
 • i inne

drukpol