DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

W ramach działalności wydawniczej zajmujemy się przygotowywaniem, opracowywaniem, a następnie wydrukowaniem publikacji – książek, broszur, folderów, map, gazet, czasopism itp.

Jeśli chcesz wydać własną publikację – tomik poezji, opowiadania lub inną, służymy kompleksową pomocą na każdym etapie. Zajmiemy się przygotowaniem książek do druku, zaczynając od redakcji, przez skład komputerowy i opracowanie graficzne. Publikację drukujemy w dowolnym nakładzie, dobierając najbardziej optymalną cenowo dla danej pozycji technikę druku.

drukpol