Jak przygotować i dostarczyć pliki do druku?


Jaki typ pliku?

PDF 
Pliki Adobe - ID, AI, PSD

Wymagania pliku

- wszystkie fonty muszą być zamienione na krzywe.

- spady po 3 mm z każdej strony.
gdy w pracy znajdują się mapy bitowe, to powinny być one odpowiednio zapisane w skali 1:1 oraz posiadać rozdzielczość minimum 300 dpi 

- tryb kolorów CMYK, bez osadzonych dodatkowych profili

Jak dostarczyć pliki?

Pliki można wysłać na adres email drukpol@drukpoltg.pl lub
dostarczyć link z aplikacji https://wetransfer.com na naszego maila.

Ocena pliku

Po zapoznaniu się z plikami wyślemy informację o poprawności pliku do druku lub ewentualne uwagi i propozycje korekt. 

Zamówienie projektu

Zleć przygotowane projektu w naszej pracowni graficznej drogą mailową drukpol@drukpoltg.pl lub telefoniczne. 

drukpol